ยินดีต้อนรับครูใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา กล่าวต้อนรับ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข นางสาวนาตยา ปุริโต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรค์และเทคโนโลยี และนางสาวภรณ์มนัส ชั้นกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1CPV7HEqhAE-D1zGeCHsWHwAphHGe3QKr

Post views 18
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ