พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธื์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Post views 1090
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 30 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ