กิจกรรมออกเผยแพร่พระธรรมทูต คณะสงฆ์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกเผยแพร่พระธรรมทูต คณะสงฆ์ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับฟังการบรรยายธรรม ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/11LizHzmKIEdm_FndtJE8puYgf1p4sxLd

Post views 18
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ