ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเรียนจักราชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการฯ และนางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

Post views 338
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 21 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ