ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนจักราชวิทยาดังนี้

๑.นางสาวกิรดา คำตา วิชาเอกภาษาจีน

๒.นายนราธิป จันดาแพง วิชาเอกศิลปศึกษา

๓.นางสาวปุญญิสา ปุณณรัตนกุล วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

ภาพ: ครู ปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 913
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 ธันวาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ