อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2566 โดยมีตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 

Post views 286
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 16 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ