การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ม.3

       โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นสนามสอบ (O-NET) ม.3 ซึ่งมีกำหนดสอบ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นหัวหน้าสนามสอบ

 

Post views 1846
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 14 มีนาคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ