แสดงความยินดีกับ จ่าเอกสยาม เชียงเครือ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล)

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ จ่าเอกสยาม เชียงเครือ ครูโรงเรียนจักราชวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 487
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ