ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้วแดง-ขาว ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้วแดง-ขาว พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนจักราชวิทยาพร้อม Kick off “สุขาดี มีความสุข” สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Post views 87
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 20 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ