รับมอบระนาดเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบระนาด จำนวน 1 ราง จาก นางแอน เขื่อนทองหลาง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ณ ห้องดนตรีไทย โรงเรียนจักราชวิทยา ทางโรงเรียนจักราชวิทยาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน

Post views 413
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ