กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 488
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 23 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ