ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอจักราช
ภาพ: ครู ปนุศรา เฉียดไธสง

 

Post views 636
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ