ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้างานกิจการนักเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)

 

Post views 585
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 18 มีนาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ