ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

                  วันที่  30  ธันวาคม  นายนิสิทธิ์  ส่งสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา  มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล  ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย (THAI  GENIUS)  ครั้งที่  12  ประจำปีการศึกษา 2563 

 

Post views 1923
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 30 ธันวาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ