การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในประจำปี 2566

       วันที่ 2 ธันวาคม 2566 โรงเรียนจักราชวิทยาได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในประจำปี 2566 โดยมีท่านวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 400
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ