ร่วมชมการแสดงละครเวทีวรรณคดีสัญจร

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมชมการแสดงละครเวทีวรรณคดีสัญจร "ชุมชนละครมรดกใหม่"ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สินสมุทรร้องทุกข์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1854
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 16 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ