นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจักราชวิทยา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าว โดยมี นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรี ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม (1)
ภาพเพิ่มเติม (2)

Post views 347
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 8 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ