ร่วมกันต้อนรับ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

        วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ได้ร่วมกันต้อนรับ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา  คณะผู้บริหาร คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 321
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ