พิธีถวายราชสดุดี  และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หัวหน้าหน่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามโรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 446
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ