โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เข้มวิทย์-คณิต  กีฬา และ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

 

Post views 1827
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 7 มิถุนายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ