ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดร.วันทิตา ทะลาสี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และ ว่าที่ร้อยตรีวิชุกรณ์ ฉิมญานุวัฒน์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และพาตรวจเยี่ยมห้องสอบทุกห้อง ณ สนามสอบโรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพ: ครูปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 639
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 เมษายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ