ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 4  ธันวาคม   2563 นายนิสิทธิ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี  กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

 

Post views 1867
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 4 ธันวาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ