กิจกรรมรับสมัคร และรับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัคร และรับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1m3x6VC0nGcVUoL4XFrOBxn6CQraPSylH

Post views 17
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ