วันคริสต์มาส 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะเลิศในรายการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ โดม 42 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 473
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ